Ravitsemusterapia

Päivi Lassila

Laillistettu ravitsemusterapeutti
 
Ravitsemusterapeutti ohjaa ravitsemukseen ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa ja tukee potilasta muutosten tekemisessä. Ravitsemusterapian tavoitteena on auttaa potilasta saavuttamaan ja ylläpitämään hyvä ravitsemustila sekä ennaltaehkäistä ja hoitaa sairauksia tai lievittää niiden oireita. Ravitsemusterapiassa otetaan aina huomioon asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset mieltymykset ja tottumukset sekä mahdollisen sairauden asettamat vaatimukset


Ravitsemusterapialla on keskeinen merkitys mm. seuraavien sairauksien hoidossa tai seuraavissa tilanteissa:
·         Ylipaino, lihavuus, metabolinen oireyhtymä
·         kohonnut verenpaine tai kohonneet veren rasva-arvot
·         diabetes, heikentynyt sokerin sieto, insuliiniresistenssi
·         Toiminnalliset vatsavaivat (ärtynyt suoli eli IBS, ummetus, ripuli)
·         keliakia
·         tulehdukselliset suolistosairaudet 
·         ruoka-aineallergia tai – yliherkkyys
·         syömishäiriö (BED , bulimia, anoreksia, epätyypillinen syömishäiriö)
·         aliravitsemus (mm. anemia, alipaino)
·         muut ongelmat ravitsemuksessa tai syömisessä
Ravitsemusterapeutin ensikäynti kestää noin 60 min. Käynnin aikana selvitetään asiakkaan taustatiedot ja nykyinen ruokavalio, kartoitetaan ruokavalion vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä pohditaan yhdessä konkreettisia muutostavoitteita. Lisäksi sovitaan tarvittaessa jatkokäynneistä.