Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän terveydellä on merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan ja sen menestymiseen. Työterveyshuoltomme tukee ja auttaa yrittäjää ylläpitämään ja edistämään terveyttä, työkykyä sekä työhyvinvointia.

Työterveyshuollon tarpeet, sisältö ja laajuus määritellään yhdessä yrittäjän kanssa.
Kela korvaa yrittäjälle osan työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka. Lisätietoa asiasta löytyy kelan verkkopalvelusta: www.kela.fi