Työtapaturmat

Työtapaturmaksi luokitellaan joko työtä tehdessä tai työstä johtuvissa olosuhteissa tapahtuvaa tapaturmaa.

Työtapaturman kohdatessa siitä tulee ilmoittaa välittömästi työnantajalle. Työnantajan tulee toimittaa vakuutustodistus työterveyshuoltoon jo potilaan mukana, mikäli tämä on mahdollista. Vakuutustodistuslomakkeita on saatavilla vakuutuslaitosten verkkopalveluista.