Työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon toiminnan perustana toimii työpaikkaselvitys. Sen tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja arviointi. Työpaikkaselvitys tehdään työterveyshuollon palveluja aloitettaessa, työolosuhteiden oleellisesti muuttuessa, sovituin määräajoin tai vähintään 5 vuoden välein.

Työpaikkaselvityksen avulla

muodostetaan käsitys
  • työpaikan työjärjestelyistä
  • työpaikan altisteista
  • tapaturma- ja väkivaltavaaratilanteista
  • fyysisestä ja psykososiaalisesta kuormittavuudesta
  • ensiapuvalmiudesta

tehdään
  • johtopäätökset keskeisistä terveysvaaroista
  • työympäristöön kohdistuvat korjausehdotukset
  • terveystarkastussuunnitelma