Terveystarkastus

Terveystarkastuksilla pyritään edistämään työterveyttä. Työntekijöiden terveystarkastusten sisältö ja tarve selvitetään työpaikkaselvityksen avulla. Työterveyshoitaja kutsuu työntekijöitä terveystarkastuksiin työn ja työpaikan tarpeiden mukaisesti.

Työntekijä voi myös itse hakeutua työterveystarkastukseen ottamalla yhteyttä omaan työterveyshoitajaansa, jos hän kokee tarkastuksen terveytensä ja työkykynsä kannalta tarpeelliseksi.

Töissä, joissa on erityinen sairastumis- tai tapaturmariski tai työ edellyttää erityisiä terveydellisiä vaatimuksia, on velvoitteena tehdä terveystarkastuksia. Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen vapaaehtoisia terveyden seurantatarkastuksia eri tavoin esimerkiksi tehtävän tai iän mukaan.