Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilön toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapialle voi olla tarvetta tapaturman, operaatioiden, sairauden, synnynnäisen vamman, ikääntymisen tai muutoin alentuneen toimintakyvyn seurauksena.

Fysioterapeuttimme hoitavat asiakkaitamme ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä fysikaalisten hoitojen avulla. He arvioivat asiakkaamme terveyden ja toimintakyvyn ja laatii hoitosuunnitelman, jolla tähdätään mahdollisimman tehokkaaseen ja pysyvään kuntoutumiseen.
Fysioterapeuttimme kartoittavat myös kuntoutujan apuvälinetarpeen ja ohjaavat niiden käytössä.

Cantissa Sinua palvelee fysioterapeutti Jonna-Marika Eskelinen.